udfold dit talent i Thy og på Mors

Tømmergaarden trodser krisen og henter vækst uden for Mors

Tømmergaarden trodser krisen og henter vækst uden for Mors

Tømmergaarden i Nykøbing valgte at satse offensivt på trods af krisen i byggeriet og kan melde om vækst år efter år. Opskriften er opkøb af forretninger og det at være ”positivt opsøgende”

Byggekrisen har blæst mange virksomheder i branchen omkuld. Men Tømmergaarden i Nykøbing står med 200 medarbejdere i 10 afdelinger stærkere nu end før krisen. Trods afmatning i byggeriet på den oprindelige hjemmebane, kan Tømmergaarden melde om pæne tal år for år. Det skyldes bl.a. opkøb af tømmerhandeler og byggemarkeder i områder, der mærker til opsvinget, men det skyldes også en beslutning om at være ’positivt opsøgende’ – at have blik for at skabe mere forretning. ”For os er det et strategisk valg at trodse krisen og udvikle forretningen på trods af, at vi lokalt har fraflytning og at der ikke bygges så mange nye huse”, siger Klaus Krogh Hansen, der er direktør og hovedaktionær i Tømmergaarden. ”Udvikling kan i stedet ske ved, at man udvider aktiviteterne, hvilket vi også har gjort, blandt andet gennem en række opkøb i andre dele af Jylland. Senest i Aarhus. Men væksten udspringer også af at kunne aflæse tendenserne i markedet og tilbyde det, kunderne har brug for”.

Rollen er ændret

I de 40 år, Tømmergaarden i Nykøbing har eksisteret, har tømmerhandelens rolle ændret sig markant. Hvor der engang blev handlet næsten udelukkende med træ, håndterer en moderne trælast i dag et hav af komponenter til byggeriet. ”I dag fungerer vi som lager for håndværkerne. Vi leverer samtlige byggekomponenter på selve byggepladsen i den takt, håndværkerne skal bruge dem. Vi er således meget mere involveret i byggeprocessen, fordi vi har gjort det til en forretning at klare hele den logistiske del”, siger Klaus Hansen. ”Håndværkeren skal ikke selv investere i lager, og vi sørger for, at materialerne faktureres på den rigtige sag, så også den administrative opgave er blevet lettet for håndværkerne. Vores rolle som leverandør er ændret meget og har fået mange flere nuancer end før. Det kræver, at vi har forståelse for virkeligheden ude på byggepladserne, men det øger samtidig vores chance for at levere en samlet ydelse, der har større værdi for håndværker og entreprenører. Dén rolle kan vi udvikle videre på, samtidig med, at vi holder fast i de traditioner og dyder, der også kendetegner byggebranchen”, siger Klaus Hansen.

Byggemarkedet

I dag er byggemarkedet og handelen med private kunder og gør-det-selv-folk en vigtig del af Tømmergaardens forretning. Detailomsætningen udgør omkring 30 % af det samlede salg, og sortimentet udvides konstant. ”Også her er der potentiale til at udvide forretningen. Vi skal i dag kunne rådgive om gulve, køkkener, badeværelser, værktøj, havegrill, fliser, brændeovne og meget andet. For eksempel er vi blevet en pæn stor tøjbutik med et sortiment af arbejdstøj til både professionelt og gør-det-selv-brug, og jeg kan sagtens forestille mig, vi kan gå videre ad den vej. Både i den professionelle del af vores forretning og i detailbutikken kommer vores kunder igen og igen, så vi kan jo lige så godt servicere dem så bredt som muligt, når de er her”, siger Klaus Hansen.

Samspil

Tømmergaardens vækst er bygget på det gode samspil mellem medarbejdere, kunder og leverandører. ”Vores værdier er effektivitet, respekt og loyalitet og det, at vi skal være positivt opsøgende på relevante områder”, siger Klaus Hansen. ”Vi er som en virksomhed med 200 medarbejdere i 10 afdelinger en brik i de lokalsamfund, vi ligger i, og der er store muligheder i at udvikle kontakten med de mennesker og virksomheder, som lever deres liv lokalt. Et andet aspekt af Tømmergaardens engagement i lokalsamfundet er, at den prioriterer uddannelse af unge højt. ”Vi har 10 elever, der uddannes henholdsvis som kontorelever og som handelslærlinge. Det gør vi dels for selv at have den fornødne arbejdskraft til fremtiden, men også fordi vi gerne vil udnytte, at vi med 10 afdelinger spredt i et geografisk stort område kan give de unge mennesker en alsidig uddannelse og ruste dem godt til arbejdsmarkedet”, siger Klaus Hansen og nævner, at Tømmergaarden også altid har en del medarbejdere i fleksjob. ”Vi har de opgaver, der kan løses af fleksjobbere, og vi synes, at både de unge og fleksjobberne er med til at gøre vores virksomhed og det daglige arbejde mere spændende”.

Kort om Tømmergaarden A/S
Tømmergaarden er etableret i 1974 i Øster Jølby. I dag har den afdelinger i Nykøbing, Hanstholm, Thisted, Struer, Aulum, Vildbjerg, Hals, Lyngså, Gjern samt i Aarhus. Desuden overtog Tømmergaarden i 2007 Dragstrup Cementstøberi. Alle afdelinger af Tømmergaarden har trælast til det professionelle marked og byggemarked for de private kunder. Virksomheden beskæftiger i alt 200 medarbejdere.

Af Kjeld Vang

Det sker i Thy og på Mors

Projektet er støttet af

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne
   

Kontakt

Virksomhedsservice - Jobcenter Thisted
Asbjørn Husum Kolby
ashk.jobcenter@thisted.dk
Mobil: 21 54 68 19