udfold dit talent i Thy og på Mors

Projektplan

Resultaterne fra en undersøgelse i 2011 påpegede fire indsatsområder i forhold til at tiltrække og fastholde arbejdskraft i Thy og på Mors: 1) tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, 2) tiltrækning af virksomheder, 3) fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft og 4) fastholdelse af virksomheder. På baggrund af disse resultater er ”Karriere på Kanten” blevet startet for at styrke indsatsen på området. I ”Karriere på Kanten” er indsatsområderne omkring tiltrækning og fastholdelse af virksomheder sammenfattet under indsatsområdet ’oprustning af virksomheder og uddannelsesinstitutioner’. På baggrund af de tre indsatsområder er der udarbejdet nogle overordnede mål, som projektet vil arbejde på at indfri igennem forskellige aktiviteter i projektperioden:

  • Involvering af 100 virksomheder
  • Formidling af 25 støtteordninger
  • Uddannelse af 50 virksomhedsledere
  • Understøtte rekrutteringen til 50 jobs
  • Understøtte mere end 25 arrangementer med fokus på kvalificeret arbejdskraft
  • Arbejde for en bosætnings- og brandingstrategi i Thisted og Morsø Kommuner
  • Etablere samarbejde mellem 5 lokale uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder

 

Kontaktpersoner

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du meget velkommen til at kontakte os på: tommy@thyef.dk

Læs mere her: Projektplan Karriere på Kanten

Det sker i Thy og på Mors

Projektet er støttet af

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne
   

Kontakt

Virksomhedsservice - Jobcenter Thisted
Asbjørn Husum Kolby
ashk.jobcenter@thisted.dk
Mobil: 21 54 68 19