udfold dit talent i Thy og på Mors

Styregruppe

Projektet om tiltrækning og fastholdelse er iværksat på baggrund af Thisted og Morsøs kommunes ønsker om at styrke erhvervsudviklingen i lokalområdet. Ansvaret for projektet ligger derfor hos Thy Erhvervsforum, da organisationen netop har det som en strategisk prioritering, at ”… udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft sammen med Thisted Kommune, områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører ud fra en sammenhængende bosætnings- og brandingstrategi for området”. Derfor er projektlederen også fysisk placeret i Thy Erhvervsforum.

test

Styregruppen skal deltage i fastsættelsen af delmål og projektmål og beslutte, hvilke handlinger og aktiviteter der skal satses på og hvornår. Gruppen består af repræsentanter fra lokale virksomheder, Morsø Kommune, Thisted Kommune samt en fra DI. Sammen med projektlederen skal styregruppen være den udførende kraft i forhold til at få gennemført forskellige aktiviteter, og derfor er styregruppen også medansvarlig for at prioritere vigtigheden af de enkelte aktiviteter på de tre indsatsområder. Styregruppen vil mødes to gange årligt og er medansvarlig for at udarbejde en midtvejsevaluering for en evaluering af projektet ultimo 2015.

Arbejdsgruppen og referencepersonerne vil blive tilknyttet alt efter behov i projektperioden, og består ligeledes af en række repræsentanter

Styregruppe:

 • Lars Steffensen, Thisted Kommune
 • Ellen Philipsen Dahl, Morsø Kommune
 • Lars Torrild, Dolle A/S
 • Jan B. Sørensen, BILA A/S
 • Leif Amby, IDA
 • Kenny Thomsen, EUC Nordvest
 • Dennis Jensen, Business Development, Aalborg
 • Martin Hoxer, UCN

Projektleder:

 • Tommy Møllgaard Siim

Bidragsydere:

 • Thy Erhvervsforum
 • Thisted Kommune
 • Morsø Kommune

Arbejdsgruppe:

 • Kent K. U. Madsen, EUC Nordvest
 • Michael G. Grimm, DJØF
 • Tanja Christiansen, Morsø Kommune
 • Line Hyldgaard, Thisted Kommune
 • Kim M. Poulsen, IDA
 • Arne Munkholm, Morsø Erhvervsråd
 • Bjørn Roed, Karrierecentret, AAU
 • Pia Ravnholt, Thy Erhvervsforum
 • Jeanette Lund, Thy Erhvervsforum

Referencegruppe:

 • Landsbygruppen Thy Landdistriktsrådet på Mors
 • Mads Dahl, Alive Festival
 • Lars Riis
 • m.fl.

Det sker i Thy og på Mors

Projektet er støttet af

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne
   

Kontakt

Virksomhedsservice - Jobcenter Thisted
Asbjørn Husum Kolby
ashk.jobcenter@thisted.dk
Mobil: 21 54 68 19