udfold dit talent i Thy og på Mors

Ann-Sophie Øberg

Ann-Sophie Øberg

– Man kan næsten ikke nå i butikkerne på grund af alle de mennesker, man skal nå at snakke med!

Sådan beskriver den 30-årige Ann-Sophie Øberg den tilværelse i Nykøbing, hun for godt seks år siden for første gang mødte her i lokalområdet. Efter seks år som ansat i Morsø Kommune startede Ann-Sophie ved indgangen til 2015 som byplanlægger og projektleder ved Thisted Kommune i Hurup. En stilling, hun er rigtig glad for.

– Jeg står for en del med landsbyudvikling og områdefornyelse, altså sådan noget med omdannelse af de små byer i samarbejde med lokale borgere, så byerne bliver mere attraktive at bo i. Meget af mit arbejde går med at arbejde med planlægning som dynamo for ny udvikling, siger Ann-Sophie, der er født i Støvring og uddannet i arkitektur og design fra Aalborg Universitet.

Indledningsvist pendlede hun til sit gamle job i Morsø Kommune, men efter et brud med en daværende kæreste tog hun springet og flyttede til Nykøbing, hvor hun også bor i dag. I starten var hun lidt nervøs for det sociale liv som ny på Mors, men hun tilskriver en stor indsats fra daværende kolleger og det lokale foreningsliv, at det gik nogenlunde smertefrit alligevel.

– Det dejlige ved det her lokalområde er, at der aldrig er særlig langt fra tanke til handling. Der er en klar sammenhæng mellem borger og samfund i lokalområdet. Og rent fagligt får jeg lov til at lave en masse forskelligt, som måske ikke ville være tilfældet, hvis jeg havde været i en større by. Det er en klar fordel, siger Ann-Sophie.

Alder 30 år
Bosat Nykøbing
Uddannelse Aalborg Universitet, Arkitektur og Design
Jobtitel Byplanlægger og Projektleder
Arbejdsplads Thisted Kommune
Fødested Støvring syd for Aalborg

Det sker i Thy og på Mors

Projektet er støttet af

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne
   

Kontakt

Virksomhedsservice - Jobcenter Thisted
Asbjørn Husum Kolby
ashk.jobcenter@thisted.dk
Mobil: 21 54 68 19