udfold dit talent i Thy og på Mors

Økologiske line-muslinger fra Limfjorden gav eksport-boom

Økologiske line-muslinger fraLimfjorden gav eksport-boom

Vilsund Blue har fået et gennembrud med økologiske blåmuslinger i bl.a. Holland og Frankrig

Opdræt af muslinger på liner i Limfjorden er – efter flere år med svingende økonomisk resultater – nu kommet over begyndervanskelighederne og har udsigt til at kunne blive en fornuftig forretning ved siden af det traditionelle fiskeri efter bundmuslinger. Især efter at nogle af opdrætterne i 2014 blev økologisk certificerede, har de europæiske supermarkedskæder vist interesse for de opdrættede muslinger fra Limfjorden. ”Gennembruddet kom, da nogle af vores nye produkter blev præsenteret på Europas største økologi- messe ’BIOFACH’ i Nürnberg, og siden er vi kommet ind i flere supermarkedskæder i udlandet”, siger Søren T. Mattesen. Han er direktør i Vilsund Blue, der er Danmarks største producent af ferske og forarbejdede muslinger og muslingeprodukter. Virksomheden er desuden medejer af en af de virksomheder, Seafood Limfjord, der nu rentabelt kan producere økologiske linemuslinger i Limfjorden. Det sker på syv anlæg, som alle er godkendt til økologisk produktion. I dag sælges økologiske muslinger fra Limfjorden bl.a. i to svenske supermarkedskæder og i store supermarkedskæder i Holland og Frankrig. Lande, der ellers selv har en meget stor produktion af muslinger. Søren Mattesen oplyser, at omsætningen af økologiske muslinger fra Vilsund Blue på kort tid har rundet 5 mio. kr., og potentialet i Europa er meget stort. ”2014 var det første år med økologisk produktion, og vi fik etableret eksport af levende muslinger til importører i Holland og Frankrig. Deltagelsen på BIOFACHmessen skulle åbne døren direkte til detailhandelen, og det er lykkedes. Her ligger et meget stort potentiale, fordi vi kan ride med på bølgen af interesse for økologiske produkter”, siger Søren Mattesen.

Strikse krav

Blåmuslinger, der vokser sig store på liner i Limfjorden, er jo i sagens natur økologiske, da de lever af den føde, fjorden er så rig på. Det økologiske stempel opnås, når man som opdrætter kan opfylde en række krav og dokumentere bæredygtighed i hele produktionsforløbet. Det betyder som et eksempel, at den hydraulikolie, der anvendes i udstyret på producentens både, skal være biologisk nedbrydelig. ”Der er forbundet en del ekstra arbejde med at producere økologisk. Til gengæld kan vi opnå gode priser på både ferske og forarbejdede muslinger, fordi forbrugernes interesse for at købe økologisk er stærkt stigende, og fordi udbuddet af økologiske muslinger ikke er så stort”, siger Søren Mattesen.

Gennembrud i Danmark

Foruden ferske muslinger sælges de økologiske muslinger nu også som forkogte muslinger til færdigretter i både Danmark og Sverige. Netop dette område rummer meget store muligheder for udvikling af færdige retter, som blot skal i ovnen og serveres. ”De danske forbrugeres indtag af blåmuslinger er steget meget markant de seneste år. Vi har længe været gode til at spise muslinger på ferien sydpå, men det har knebet, når vi kom hjem til Danmark igen. Det er ændret meget – også fordi muslinger nu er blevet tilgængelige i flere supermarkedskæder, som faktisk står for en stor del af salget af muslinger fra Limfjorden”.

Kort om Vilsund Blue
Vildsund Blue er etableret i 1996 og er i dag markedsledende inden for produktion og salg af muslinger og østers fra Limfjorden. Muslingeproduktionen består af ferske og kogte muslinger i lager og saucer, der sælges dels til detailhandelen i hele Europa samt til fødevareindustrien. Virksomheden har afdelinger på Mors og i Løgstør og beskæftiger 70 medarbejdere.

Af Kjeld Vang

Det sker i Thy og på Mors

Projektet er støttet af

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne
   

Kontakt

Virksomhedsservice - Jobcenter Thisted
Asbjørn Husum Kolby
ashk.jobcenter@thisted.dk
Mobil: 21 54 68 19