udfold dit talent i Thy og på Mors

Sparekassen Frøslev-Mollerup trives fint som den lille lokale blandt de større

Sparekassen Frøslev-Mollerup trives fint som den lille lokale blandt de større

Sparekassen trives fint som den lille lokale blandt de større

Sparekassedirektør Frank Bertelsen og marketingassistent Rikke Martensen: ”På en ø er der en stærk lokal identitetsfølelse. Det kan være en af forklaringerne på den kundetilstrømning, vi som lokalt ejet pengeinstitut har set de seneste år”.

Sparekassedirektør Frank Bertelsen og marketingassistent Rikke Martensen: ”På en ø er der en stærk lokal identitetsfølelse. Det kan være en af forklaringerne på den kundetilstrømning, vi
som lokalt ejet pengeinstitut har set de seneste år”.

Frøslev-Mollerup henter styrke i at være eneste lokalt ejede pengeinstitut på Mors

Det kræver sin bankmand og –dame at kæmpe for Frøslev-Mollerup Sparekasse, som klart er ’den lille’ blandt pengeinstitutterne på Mors. Konkurrencen fra regionale pengeinstitutter kan nok holde direktør Frank Bertelsen og hans 20 medarbejdere til ilden. Men netop i positionen som det mindste pengeinstitut har Frøslev-Mollerup fundet en styrke, der har medført vækst, stigende markedsandele og pæne resultater de seneste år. ”Vi er jo samtidig det eneste lokalt ejede pengeinstitut siden krakket i Fjordbank Mors, og dén position har vist sig som en styrke for os. På en ø er der en stærk, lokal identitetsfølelse, og det kan være en af forklaringerne på, at vi har fået mange nye kunder de senere år”, siger Frank Bertelsen. Det er imidlertid ikke nok at være lokal. Kunderne forventer, at Frøslev-Mollerup Sparekasse kan hjælpe dem med alle former for bankforretninger, og det stiller krav. ”Vi skal være et full-range pengeinstitut, lige som vore konkurrenter længere nede ad gaden, og vi skal kunne konkurrere på rentesatser og service. Ellers svinder vores berettigelse”, fortsætter Frank Bertelsen. Frøslev-Mollerup Sparekasse har derfor investeret mange kræfter i at styrke medarbejderstaben og dens kompetencer og kan i dag tilbyde alle former for bankforretninger samt rådgivning om realkredit, og for nylig er der udvidet med en investeringsrådgiver, som kan hjælpe kunderne i sager om investering og pension. Desuden kan sparekassen gennem en formidlingsaftale også hjælpe kunderne med forsikring. ”Konkurrencen er hård, og kunder i den finansielle sektor shopper mere rundt end før. Ikke mindst i et lavrentemiljø som det aktuelle. Derfor skal vi kunne være med på alle fronter, og det kan vi. Men vi kan også noget mere”, siger Frank Bertelsen:

Kort beslutningsvej

”Vi er tæt på alle vore kunder, og da vi har hele vores organisation på Mors, er beslutningsvejene korte. Vi skal ikke uden for øen og spørge, når vi vurderer en låneansøgning, og derfor er vi meget effektive på udlån til private og til små og mellemstore virksomheder. De korte beslutningsveje er en klar fordel for kunderne, som også har glæde af, at medarbejderne har kendskab til stort set alle kundeforhold og kan hjælpe på kryds og tværs. Det nære er vores måde at være effektive på – samtidig med, at vi jo skal overholde alle de krav og regler, der gælder for hele den finansielle sektor. De seneste års skærpede krav har betydet, at vi må afsætte væsentlige flere ressourcer til dokumentation over for myndighederne – også selv om Frøslev- Mollerup Sparekasse ikke er i nærheden af de problemer, mange andre pengeinstitutter fortsat slås med. Her fokuserer myndighederne forkert, og det rammer små pengeinstitutter hårdt”, siger Frank Bertelsen.

Kunderne er lokale

Frøslev-Mollerup Sparekasse har naturligvis landbrug i kundeporteføljen og har også måttet hensætte til forventede tab på den konto. ”Men vi har den holdning, at skal vi tabe penge, skal vi gøre det på Mors. Vi baserer forretningen på lokalområdet og kaster os ikke ud i ejendomseventyr i de store byer, som andre har brændt fingrene gevaldigt på. En sammensætning af cirka 50 procent private og 50 procent erhverv passer os fint, og vi mærker dels en god kundetilgang og dels en ganske god stigning i aktiviteterne på det private område. Der er hele tiden private kunder, som handler hus, bygger om eller køber ny bil. Og rigtig mange mindre erhvervsdrivende kan også melde om en positiv udvikling. Vi fornemmer klart, at spiralen går den rigtige vej igen”, siger Frank Bertelsen.

Kort om Frøslev-Mollerup Sparekasse
Kort om Frøslev-Mollerup Sparekasse Frøslev-Mollerup Sparekasse er stiftet i 1875 som en garant-sparekasse. De første 22 garanter indskød hver 10 kr. I dag ejes sparekassen af 1.100 garanter og har afdelinger i Frøslev og i Nykøbing med i alt 20 medarbejdere. Sparekassen er i dag det eneste lokalt ejede pengeinstitut på Mors. Kundemassen udgøres af private, mindre erhvervsvirksomheder og landbrug, og langt den overvejende del af kunderne er bosiddende på Mors. Sparekassens samlede balance var i 2014 på 663 mio. kr.

Af Kjeld Vang

 

Det sker i Thy og på Mors

Projektet er støttet af

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne
   

Kontakt

Virksomhedsservice - Jobcenter Thisted
Asbjørn Husum Kolby
ashk.jobcenter@thisted.dk
Mobil: 21 54 68 19